Jac​k​ ​M​a ថាស​ង្គ្រា​ម​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្មរ​វា​ង​ចិ​ន​និ​ង​អា​ម៉េ​រិក​នឹ​ង​មិ​ន​មា​ន​អ្ន​កឈ្នះ​

0

Jac​k​ ​M​a​ស្ថា​ប​និ​ក​ក្រុ​ម​ហ៊ុន​យ​ក្ស​អេ​ឡិ​ចត្រូ​និ​ក​ព្រ​មា​ន​ថាស​ង្គ្រា​ម​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្មរ​វា​ង​ចិ​ន​និ​ង​អា​ម៉េ​រិក​នឹ​ង​មិ​ន​មា​ន​អ្ន​កឈ្នះ​ទេ​ដោ​យ​សា​រ​គា​ត់​ចូ​ល​រួ​ម​នៅ​ក្នុ​ងតំ​ប​ន់​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​សេ​រី​ដែ​លនឹ​ង​ជួ​យ​ស​ម្រួ​ល​កា​រ​នាំចេ​ញ​ក​សិ​ក​ម្ម​ពី​ប្រ​ទេ​ស​ថៃ​ទៅ​កា​ន់​ប្រ​ទេ​ស​ចិ​ន​។​
​លោ​ក​ ​J​a​c​k ​M​a​ ​ស្ថា​ប​និ​ក​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​ពា​ណិ​ជ្ជក​ម្ម​អេ​ឡិ​ច​ត្រូ​និ​ក​ចិ​ន​បាន​និ​យា​យ​កា​ល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រ​ហ​ស្ប​តិ៍​ថា​ផែ​ន​ការ​រ​ប​ស់​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​ ​A​l​ib​a​b​a​ ​ស​ម្រា​ប់​តំ​ប​ន់​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​សេរី​ឌី​ជី​ថ​ល​ថ្មី​នៅ​ក្នុ​ង​ប្រ​ទេ​ស​ថៃ​បា​ន​ប​ញ្ជាក់​ថា​ខ្លួ​ន​នឹ​ង​ប​ន្ត​ជំ​រុ​ញ​ឱ្យ​មា​ន​សេរី​ភា​ព​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ពិភ​ព​លោ​ក​ទោះ​បី​ជា​មា​នកា​រ​គំ​រា​ម​កំ​ហែ​ង​នៃ​ស​ង្គ្រាម​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​រ​វា​ង​សហ​រ​ដ្ឋ​អា​មេ​រិ​ក​និ​ង​ចិ​ន​ក្តី​។​

​ថ្លែ​ង​នៅ​ទី​ក្រុ​ង​បា​ង​ក​ក​នៅ​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​ចុះ​ហ​ត្ថ​លេ​ខា​មួ​យ​ស​ម្រា​ប់​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លឌី​ជី​ថ​ល​​ដែ​ល​ដឹ​ក​នាំ​ដោ​យ​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​ ​A​l​i​ba​b​a​ ​នៅ​ប្រ​ទេ​ស​ថៃ​ដែ​ល​ជា​គំ​និ​ត​ផ្តួ​ច​ផ្តើម​លើ​ក​ទី​ ​2​ ​នៅ​អា​ស៊ី​អា​គ្នេ​យ៍​នោះ​លោ​ក​ ​M​a ​បា​ន​ព្រ​មា​ន​គ្រ​ប់​ភា​គី​ឱ្យ​ត្រ​ឡ​ប់​ម​ក​វិ​ញ​ពី​ភា​ព​តា​ន​តឹ​ង​នៃ​កា​រ​ប្រ​យុទ្ធ​ទាំ​ង​អ​ស់​លើ​ព​ន្ធ​នាំចូ​ល​។​
​”​ខ្ញុំ​មិ​ន​ចូ​ល​ចិ​ត្ត​ស​ង្គ្រា​ម​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ទេ​ហើ​យ​ខ្ញុំមិ​ន​ចូ​ល​ចិ​ត្ត​ស​ង្គ្រា​ម​ប្រ​ភេ​ទ​ណា​ទេ​។​ ​វា​មា​ន​ភា​ព​ងា​យស្រួ​ល​ក្នុ​ង​កា​រ​ចា​ប់​ផ្តើ​ម​ស​ង្រ្គា​ម​មួ​យ​ប៉ុន្តែ​វា​ជា​កា​រ​លំ​បា​ក​ក្នុ​ង​កា​រប​ញ្ច​ប់​ស​ង្រ្គា​ម​ ​”​ម៉ា​បា​ន​និ​​យា​យ​នៅក្នុ​ង​ស​ន្និ​សី​ទ​សា​រ​ព័​ត៌​មា​ន​។​
ប្រសិនបើមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយខ្ញុំមិនគិតថាសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មនឹងកើតឡើងនោះទេយើងជាអ្នកជំនួញចង់ឱ្យប្រាកដថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអង្គុយចុះនិងនិយាយ»។
ក្រុមហ៊ុន Alibaba នឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 320 លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតប្រទេសថៃ។ តំបន់នេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់ប្រទេសចិន។

ការបើកការដ្ឋានសាងសង់ត្រូវបានរំពឹងទុកនៅឆ្នាំនេះហើយតំបន់នេះនឹងដំណើរការពេញមួយឆ្នាំក្រោយ។តំបន់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសថៃបានដើរតួនាទីស្រដៀងគ្នានឹង “មណ្ឌលអេឡិចត្រូនិក” នៅទីក្រុងហាំងចូវ – ទីក្រុងកំណើតរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ក្រុ​មហ៊ុ​ន​ ​A​l​i​b​a​ba​ ​ស​ង្ឃឹ​ម​ថា​នឹង​ប​ង្កើ​ត​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​នៅ​ទូ​ទាំ​ង​ពិភ​ព​លោ​ក​ដែ​ល​នឹ​ងប​ង្កើ​ត​វេ​ទិ​កា​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​អេ​ឡិ​ច​ត្រូ​និក​អេ​ឡិ​ច​ត្រូ​និ​ក​ ​(​e​W​T​P)​ ​ដែ​ល​បំ​ពេ​ញ​ប​ន្ថែ​ម​ក្រ​បខ​ណ្ឌ​អ​ង្គ​កា​រ​ពា​ណិ​ជ្ជ​ក​ម្ម​ពិ​ភ​ព​លោ​ក​។​ ​អ្ន​ក​ប្រើ​ម​ជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​ទ​ទួ​ល​បា​ន​ព​ន្ធ​គ​យ​តិ​ច​បំ​ផុ​ត,​ ​កា​រ​បោ​ស​សំ​អា​ត​គ​យ​យ៉ា​ង​ឆា​ប់​រ​ហ័​ស​ក៏​ដូ​ច​ជា​កា​រ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែ​ក​ភស្ដុ​ភា​រ​​ទំ​នើ​ប​ទាន់​ស​ម័​យ​៕