អាលីយ៉ា បញ្ចេញរូបស្រាតខណៈដែលមិនទទួលបានយុត្តិធម៌

ភ្នំពេញៈ ក្រោយរងនូវរឿងអយុត្តិធម៌ ការវា​យ​ធ្វើបា​ប​ពីបុ​រស​ម្នា​ក់អ​ស់​រយៈ​ពេល​ជាង​២ឆ្នាំ​ម​កហើ​យ ដោយមិនឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នោះ ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះ អាលីយ៉ា បានសម្រេចចិត្ត ដោះសម្លៀកបំពាក់ថតស្រាត ដើម្បីបញ្ជាក់ថា​ ”បើអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ធ្វើអោយយើងគឺក្រឡើងអស់ខោអាវហើយ ស្រាតដើរទៅរកយុត្តិធម៌តែម្តងទៅក្រែងគេចាប់អារម្មណ៍ព្រោះក្រអត់អីអោយគេ…”។

សម្តីទាំងនេះ អាលីយ៉ាបានធ្លាប់និយាយប្រាប់ដល់បណ្តាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង ហិង្សាលើនាង និងបច្ចុប្បន្ន អស់ទ្រព្យក្រ ឡើងតែលតោលនោះ។​
បន្ទាប់ពីការ​ព្រមា​នដោះ​សម្លៀ​កបំ​ពាក់​ចេញ​ពីខ្លួ​នដើ​ម្បីទា​មទារ​រក​យុត្តិ​ធម៌ នោះពេល​នេះអា​លី​យ៉ា បានប​ញ្ចេ​ញរូ​បថ​តចំ​ហ​ររូ​ប​រាង​កា​យរ​ប​ស់នា​ង​ហើយ ដែល​រូ​បថតនេះ​ត្រូវបា​ន​នាង​បង្ហោះនៅ​លើ​គណនី​យហ្វេ​សប៊ុ​ក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នាង។

បញ្ជាក់ផងដែរថា បុ​រស​ម្នាក់​ជាជ​នជា​តិខ្មែ​រស​ញ្ជាតិ​អាមេ​រិក​កាំង​ម្នាក់​បាន​​វាយ​ធ្វើ​បាប​ ហើយនា​ង​បានព្យាយា​ម​ស្វែ​ងរ​ក​ផ្លូវ​ច្បា​ប់ដើ​ម្បីជួ​យដោះ​ស្រាយ​ប៉ុន្តែ​មិន​ទទួ​លបា​នល​ទ្ធផ​លព្រោះ​តែនា​ងមិ​ន​មានលុយគ្រ​ប់​គ្រាន់​ឲ្យ​ទៅម​ន្ត្រីដែ​ល​ធ្វើកា​រងា​រនេះ៕