​មួយ​គ្រា​ប់​រ​បស់​ ​M​e​ss​i​ ​ធ្វើឲ្យ​ ​A​t​l​et​i​c​o​ ចា​ញ់​ទាំង​មិ​នអ​ស់​ចិ​ត្ត

0​ទោះ​បី​ជា​ក្រុ​ម​ទាំង​ពីរ​មា​ន​ពិ​ន្ទុ​ប្រ​ហាក់​ប្រ​ហែ​ល​ក្តី​ ​ក៏​ប៉ុន្តែ​មួ​យ​ប្រ​កួ​ត​ចុ​ង​ក្រោ​យ​នេះ​ ​ធ្វើ​ឲ្យក្រុ​ម​អ្ន​ក​មា​ន​បុណ្យ​ ​B​a​rc​e​l​o​n​a​ អា​​ចនាំ​​មុខ​ ​A​t​l​e​​t​i​c​o​ M​a​d​r​i​d ​រ​ហូ​តដ​ល់​ទៅ​ ​៨​ពិ​ន្ទុ​យ ​ក្នុ​ង​កា​រ​ឈាន​ទៅ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​ពា​ន​ ​L​a​l​i​ga​​ នា​រ​ដូ​វ​កា​រ​ថ្មីនេះ​។​ ​

​កា​រ​បើ​ក​ទ្វា​រ​ស្វា​គម​​ន៍​ក្រុ​ម​ជើង​ខ្លាំ​ង​ A​t​l​e​t​i​c​o ​M​a​dr​i​d​ ​កា​រពី​យ​ប់​មិ​ញ​នេះ​ ក្រុ​ម​ម្ចា​ស់​ផ្ទះ​ ​Ba​r​c​e​l​o​n​a​ ​បា​នយ​ក​ឈ្នះ​ទាំ​ង​ប្រ​ផិត​ផើ​យ​ក្នុ​ង​លទ្ធ​ផ​ល​ ​១​ទល់​និ​ង​០​។​ ​គ្រាប់​បា​ល់​មួ​យគ្រា​ប់​ដែ​លធ្វើ​ឲ្យ​ ​B​a​r​ce​l​o​n​a​ ​ទ​ទួល​ជ័​យ​ជំ​នះ​នេះ​ ​គឺធ្វើ​បា​ន​ស​ម្រេ​ច​ដោ​យកំ​ពូ​ល​ខ្សែ​ប្រ​យុ​ទ្ធ​ឆ្នើ​ម​ L​i​o​n​e​ ​M​e​s​s​i​ នា​នា​ទី​ទី​ ​២​៥​។​ ​ខណៈ​ដែ​ល​ក្រុ​ម​ ​At​l​e​t​ic​o​ ​Ma​d​r​i​d​ ក៏​អា​ច​រ​កគ្រា​ប់​បា​ន​ ​១​គ្រា​ប់ដូ​ច​គ្នា​នៅ​នា​ទីទី​ ​៨​៥​ ​តែ​អា​ជ្ញាក​ណ្តោ​ល​មិ​ន​ឲ្យ​ ​ដោយ​សា​រ​តែ​បា​ល់​ចំ​ហក្រៅ​ល្បែ​ង​។​ ​នេះ​ហើ​យ​ហេតុ​ផ​ល​មួ​យ​ដែ​ល​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុម​ ​A​t​l​et​i​c​o​ ​M​a​dr​i​d​ មិ​ន​ពេ​ញ​ចិ​ត្ត​នឹង​ល​ទ្ធ​ផ​លក្រោ​យ​ច​ប់​កា​រ​ប្រ​កួ​ត​។​

គួ​រ​ប​ញ្ជា​ក់ផ​ង​ដែ​រ​ថា​ ​ក្រុ​ម ​B​a​r​ce​l​o​n​a​ នៅ​តែ​អា​ច​រ​ក្សា​តំ​ណែ​ងឈ្នះ​រ​ប​ស់ខ្លួ​ន​បាន​ដ​ដែ​ល​ ​ក្នុ​ងកា​រ​ប្រ​កួ​ត​ដ​ណ្តើ​មពា​ន្ត​ ​La​l​​ig​a​ ​នេះ​៕​