ទិដ្ឋភាពវីឡា Neymar ដេកព្យាបាលរបួសតម្លៃរាប់លាន

ក្រោយរបួសបាក់កជើងឆ្វេង ពេលនេះ Neymar បានវិលទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញ ដេកសម្រាកព្យាបាលរបួស ជាមួយវីឡាដ៏ស្រស់បំព្រងខ្លួន ស្ថិតនៅ Rio de Janeiro តម្លៃ ៦ លានដុល្លារ​អាម៉េរិក ។​
ទស្សនាទិដ្ឋភាពវីឡាដូចខាងក្រោមនេះ៖