សោកស្តាយ! អ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសអង្គុយលើរទេះទទួលមរណភាព

0លោក Stephen Hawking អ្នក​ប្រាជ្ញរូបវិទ្យា​សម័យ​ទំនើប បាន​ទទួល​មរណភាព​ហើយ ក្នុង​វ័យ ៧៦​ឆ្នាំ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​ខាង​គ្រួសារ​របស់​លោក នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​មីនា ២០១៨​ ដល់សារព័ត៌មាន RT។

លោក គឺជាអ្នកប្រាជ្ញ របស់អង់គ្លេស ទ្រឹស្តី​សំខាន់ៗ​​ទ្រឹស្តី​ទាក់ទង​នឹង​ប្រហោងខ្មៅ (Black Hole) និង​ទ្រឹស្តី​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ចាប់កំណើត​នៃ​ចក្រវាឡ ជាដើម ៕