ម​នុស្សចំនួន ៥០០នាក់ប៉ុណ្ណោះលើពិភពលោក មានលិខិត​ឆ្លងដែនពិសេសនេះ​

0

វាមិនត្រឹមតែជាសំបុត្រដើរលេង​ ទៅបណ្តាប្រទេសជាច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាលិខិតឆ្លងដែនពិសេស ដោយមនុស្សចំនួន ៥០០នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនបែបនេះ នៅលើពិភពលោក។

លិខិត​ឆ្លងដែននេះ ត្រូវបានចេញដំបូងជូនដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ដែលទទួលស្គាល់ដោយ លោក Pope Pius X ដែលជា​មេសាសនាកាតាលិក ក្នុងឆ្នាំ ១១១៣ ។ លិខិតឆ្លងដែនដ៏កម្រនេះ មានសុពលភាពត្រឹមតែរយៈពេល ៤ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ដោយជាប់ទាក់ទង ជិតស្និទ្ធ ទៅនឹងពេលវេលានៃជិវិតពួកគេ​។

លោក Pope Pius X អ​ភិ​​​បា​​​​ល​​រ​​​ដ្ឋ​​​​ម៉ា​​ល់​​​ត៍​មា​​​ន​​​​​ទំ​​នា​ក់​ទំ​ន​ង​កា​រ​ទូ​ត​ជា​មួ​យ​រ​ដ្ឋ​ចំ​នួ​ន​ ​1​0​6​ ​ដែ​ល​មា​នន័​យ​ថា​ប្រ​​ទេស​ទាំ​ង​​អស់​​នេះទ​​​​ទួ​​​ល​យ​ក​លិ​ខិ​ត​ឆ្ល​ង​ដែ​ន​កា​រ​ទូ​ត​បែ​ប​នេះ​ជា​អ​ត្ត​​ស​ញ្ញា​ណ​ដែ​ល​មា​ន​សុ​ព​ល​ភា​ព​។​ សម្រាប់ក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា នេះបច្ចុប្បន្នគេមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងក្រុងរ៉ូប ប្រទេស​អ៊ីតាលី ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្វើ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឡើយ ដោយជួយដល់កុមារកំព្រា ជនពិការ អ្នកគ្មានផ្ទះសំបែង និង​ អ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ៕