ប្រសិនអាចម៌ផ្កាយ កំទេច​ផែនដី​ តើ NASA មានលទ្ធភាពធ្វើអ្វី ?​

0

ហានិភ័យនៃការធ្វើកូដកម្មដោយអាចម៌ផ្កាយ មកលើភពផែនដី នឹងបង្កអោយមានការបំផ្លាញ​ដ៏មហន្តរាយ វាគឺជារឿងការពិត ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA កំពុងគិតយ៉ាងខ្លាំង អំពីមធ្យោបាយ ដើម្បីបញ្ចប់ ចំពោះសេរីណារីយ៉ូ គួរឲ្យខ្លាចនេះ ។
ក្រុម NASA បានព្យាយាមបង្ហាញគម្រោង បញ្ចប់ជីវិតអាចម៌ ផ្កាយ ធ្លាក់ចូលមកភពផែនដី ៖
សូមទស្សនាវីដេអូ ដែលបង្ហាញពីគម្រោង​បំផ្លាញអាចម៌ ផ្កាយ ធ្លាក់មកលើភពផែនដី ៖