​ក​ញ្ញា​ K​K​ ចេ​ញ​មុ​ខឆ្លើ​យ​តប​ព័​ត៌​មាន​បែ​ក​សង្សា​រ​ផ្កាយ​ពី​រ​

0មួ​យ​រយៈ​នេះ​ព័​ត៌មា​ន​ស្នេ​ហារ​វា​ង​តា​រាស​​ម្តែង​ក​ញ្ញា ​K​K​ ​និង​ស​ង្សា​រ​លោ​កផ្កា​យ​ពីរ​មិ​ន​សូវ​ប​ង្ហា​ញ​លើ​កទំ​ព័​រ​ព័​ត៌​វេ​ប​សាយ​ ​ឬ​កា​សែ​ត​ឡើយ​ ​ចំ​ណុ​ច​នេះហើ​យ​ដែ​ល​កើ​តមា​ន​ពា​ក្យ​ច​ចា​ម​អារា​ម​ថា​ ​ចំណ​ង​ស្នេ​ហ៍​អ្នក​ទាំ​ង​ពី​រ​ប្រ​ហែល​ជា​ដ​ល់​ទី​បញ្ច​ប់​។​ ​ទោះយ៉ា​ង​ណា​ព័​ត៌​មា​ននេះ​ត្រូ​វ​បា​ន​ក​ញ្ញា ​K​K​ប្រា​ប់​ម​ក​អ្ន​កយ​ក​ព័​ត៌​មា​នD​a​i​l​y​ ​R​ep​o​r​t ​ភ្លា​ម​ៗ​ ​ព្រោះនា​ង​យ​ល់​ថា​ កា​រ​ប​ក​ស្រា​យ​ផ្ទាល់​មា​ត់​ទើ​ប​អា​ច​បន្សា​ប​ព័​ត៌​មា​ន​អា​ស្រូវ​នេះ​បា​ន​។​

ឆ្លើ​យនឹ​ង​សំ​ណួ​រ​រ​បស់​យើ​ង​ក​ញ្ញា​ K​K​ បា​ន​និ​យាយ​ថា​ ​មួ​យរ​យៈ​នេះ​នា​ង​ពិ​តជា​មិ​ន​សូ​វ​មា​ន​ព័ត៌​មា​ន​ផ្ទា​ល់ខ្លួ​ន​នៅ​លើ​ទំ​ព័រ​ព័​ត៌​មា​នពិ​ត​មែ​ន​ តែ​អ​វ​ត្ត​មា​នមិ​ន​មែ​ន​នា​ងគ្មា​ន​ស​ក​ម្ម​ភាព​សិ​ល្បៈ​ ​ឬជួ​ប​រឿ​ងស្នេ​ហា​ប​រា​ជ័​យ​ដូ​ចពា​ក្យ​ច​ចា​ម​អារា​ម​នោះ​ទេ។​ ​ក​ញ្ញា​បន្ត​ថា​ ​ពេ​លនេះ​ស្នេ​ហា​រវា​ង​នា​ង​ និ​ង​ស​ង្សា​រផ្កា​យ​ពី​រ​ ​នៅតែ​រ​ក្សា​ចំ​ណង​ស្នេ​ហ៍​បា​នមាំ​ទាំ​ដូ​ច​ដើ​ម ​ហើ​យ​មិន​ពុ​ក​ផុ​យ​ឡើ​យ​ ព្រោះ​ពួ​ក​យើ​ងស្គា​ល់​ចិ​ត្ត​គ្នាច្បា​ស់​ ​ហើ​យកា​រ​ប​ញ្ជាក់​រ​ប​ស់​នាង​ដោ​យ​ផ្ទា​ល់មា​ត់​ក្នុ​ងពេ​ល​នេះ​ ​នាង​ស​ង្ឃឹ​មថា​ ​អា​ច​នឹង​ជា​ន់​ព​ន្លេ​ចព័​ត៌​មា​ន​អាស្រូ​វ​ដែ​លទើ​ប​ផុ​សចេ​ញ​នេះ​ផង​ដែ​រ។​

ជា​មួ​យគ្នា​នេះ​យើ​ង​ក៏បា​ន​សួ​រនាំ​ពី​គ​ម្រោ​ងរៀ​ប​ចំ​គូជី​វិ​តនៅ​ពេល​ណា​ផ​ងដែ​រ​ ប៉ុ​ន្តែ​កញ្ញា​ ​K​K ​បា​ន​ប​ញ្ជាក់​ម​ក​វិ​ញថា​ ​ចំ​ណុ​ចនេះ​ពួ​ក​គេ​មិន​ទា​ន់​គិ​ត​ទេ ​ព្រោះ​ប​ច្ចុ​ប្បន្ន​អ្ន​កទាំ​ង​ពី​រកំ​ពុ​ង​ជា​ប់​រវ​ល់​កា​រ​ងារ​ផ្ទា​ល់​ខ្លួ​នច្រើ​ន​ ​មិ​នទា​ន់​អា​ចដ​ក​ខ្លួ​ន​ម​កគិ​ត​រឿ​ងនេះ​បា​ន​ឡើ​យ​ ព្រោះ​ពួ​ក​គេច​ង់​ជោ​គជ័​យ​ការ​ងា​រជា​មុ​ន​សិន​ចាំ​គិ​ត​រឿង​នេះ​ជា​ក្រោ​យ៕​​