ស្រីស្អា​តនៅ​ ​ថៃ​ C​o​ve​r​ ប​ទ​ ​“មា​ន់​ស្រែ​” ​រ​បស់​ ​រ៉ា​ប៊ី​ រាំ​បញ្ចេ​ញដើ​ម​ទ្រួង​ ​មើ​លច​ង់ឈា​ម​ច្រ​មុះ

0​ទោះ​ជាMV​ប​ទ​ ​“​មា​ន់ស្រែ​”​ ​រប​ស់​កញ្ញា​ ​រ៉ាប៊ី​ ​ត្រូ​វបា​ន​ផលិ​ត​ក​ម្ម ​ថោ​ន ​ល​ប់​ចេ​ញក្តី​ ​ប៉ុ​ន្តែ​រយៈ​ពេ​ល​តែ​ប៉ុន្មា​ន​ម៉ោ​ង​ទេ​បទ​ច​ម្រៀ​ង​មួ​យនេះ​ល្បី​ដ​ល់​ក្រៅស្រុ​ក​ រ​ហូ​ត​ស្រី​ស្អាត​នៅ​ប្រ​ទេ​សថៃ​ ​C​o​v​e​r​ ក្បា​ច់​រាំ​ ​ប​ណ្ចេញ​ដើ​ម​ទ្រួ​ង​ ​មើ​លហើ​យ​ស្ទើ​ឈា​ម​ច្រ​មុះ។​ ​ ​

​មិ​នតែ​ប៉ុ​ណ្ណោះ​ស្រី​ស្អា​ត​រូ​បនោះ​គឺ​អ្ន​ក​គាំ​ទ្របា​ល់​ទាត់​ក្លឹ​ប​ L​i​v​er​p​o​ol​ ​ថែ​ម​ទៀត​ ​ដែ​ល​ធ្វើឱ្យ​ប​ទ​ច​ម្រៀង​មួ​យ​ប​ទ​នេះកា​ន់​តែ​ល្បី​រន្ទឺ​រ​​ឡើ​ង៕​