​កើត​ជំ​ងឺគ្រុ​ន​ឈាម​ អា​ច​ធ្វើឲ្យ​អ្ន​ក​ប្រឈ​មនឹ​ង​ហា​និភ័​យ​ដាច់​ស​រ​សៃឈា​ម​ខួ​រ​ក្បាល​

0កា​រ​ស្រាវ​ជ្រា​វ​ថ្មីបា​ន​អះ​អា​ងថា​ ​អ្ន​ក​​ដែល​មាន​ជំ​ងឺគ្រុ​ន​ឈាម​ អា​ច​មាន​ហានិ​ភ័​យខ្ព​ស់​នៃជំ​ងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរក្បា​ល​ ជា​ពិ​សេ​សនៅ​ពី​រខែ​ដំ​បូង​នៃ​ការ​ឆ្ល​ង​មេរោ​គ​។ មេ​រោ​គនៃ​ជំ​ងឺគ្រុ​ន​ឈាម​ ​គឺឆ្ល​ង​តា​ម​រយៈ​មូ​ស ​យ៉ា​ងហោ​ច​ណា​ស់ ​១​០០​លា​ន​នា​ក់ជា​រៀ​ង​រា​ល់ឆ្នាំ​ ​នៅ​ទូទាំ​ង​ពិ​ភព​លោ​ក ​ហើ​យ​មាន​ប្រ​ហែ​លជា​ ​៤ពា​ន់​លា​ន​នាក់​ ​ដែ​លមា​ន​គ្រោះថ្នា​ក់​រ​ហូត​ដ​ល់​ស្លាប់​។​

វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិត​ដែ​លម​ក​ពី​សាក​ល​វិទ្យា​ល​ល័​យ​ វេ​ជ្ជ​សា​ស្ត្រ ​ចិ​ន​តៃ​វ៉ាន់​ ​បា​ននិ​យា​យ​ថា ​គ្រូ​ពេ​ទ្យនៅ​តំ​បន់​ដែ​លមា​ន​ជំងឺ​គ្រុ​នឈា​ម ​គួ​រ​តែដឹ​ង​ពីទំ​នា​ក់ទំ​ន​ង​នៃជំ​ងឺ​គ្រុ​នឈា​ម ​និ​ង​ដាច់​ស​រ​សៃឈា​ម​ខួរ​ក្បា​ល។​ ​ចំ​ពោះ​ការ​ស្រា​វ​ជ្រាវ​ដែ​ល​បា​នធ្វើ​ឡើ​ង​ទៅ​លើ​មនុ​ស្ស​ចំនួ​ន​ ​១៣​,​៧៨​៧​នា​ក់​ ភា​គ​ច្រើ​ន​មាន​អាយុ​ច​ន្លោះពី​ ៣​១​ ទៅ​ ​៦​០​ឆ្នាំ ​បា​ន​រ​ក​ឃើញ​ថា​ ​អ្ន​កដែ​ល​មា​នជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈា​ម​ ​គឺអ​ត្រា​នៃ​ការ​កើត​ជំ​ងឺដា​ច់​សរ​សៃ​ឈា​មខួ​រ​ក្បា​ល ​មា​ន​កម្រិ​ត​ខ្ព​ស់។​ ​

អ្ន​ក​ស្រា​វជ្រា​វ​បាន​ប​ន្ថែ​មថា​ ​ហានិ​ភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ដាច់ស​រ​សៃឈា​មខួ​រក្បា​​ល​មាន​រ​ហូត​ដល់​ ​២,​៤​៩ ​ដ​ង ​ក្នុ​ង​រយៈ​ពេ​ល​២ខែ​ដំ​បូ​ងនៃ​កា​រឆ្ល​ង​ជំ​ងឺគ្រុ​ន​ឈា​ម​៕​