ឈ​ប់​បា​នគួ​រ​តែឈ​ប់​ទៅ!​ ​ខ្វារ​អា​ចម៍​ត្រ​ចៀក​អាច​ប​ណ្តោ​លឲ្យ​ទា​រក​ថ្ល​ង់​

0ម​នុ​ស្សជា​ច្រើ​នតែ​ងតែ​ព្យាយា​ម​ខ្វារ​អា​ចម៍​ត្រ​ចៀក​ ​ព្រោះគិ​ត​ថា​ វា​គឺ​ជា​ភាព​ក​ខ្វ​ក់ ​ប៉ុ​ន្តែ​បើយោ​ង​តា​ម​វេជ្ជ​ប​ណ្ឌិ​តបា​ន​ប​ង្ហាញ​ថា​ ​ទម្លា​ប់បែ​ប​នេះ​អាច​ប៉ះ​ពា​ល់​ដល់​ក្រ​ដា​ស់ត្រ​ចៀ​ក​។

​អាច​ម៍​ត្រ​ចៀ​ក​ ​ក៏មា​ន​តួនា​ទី​ក្នុ​ង​ការ​ទ​ប់​ស្កា​ត់​ការ​ឆ្ល​ង​មេ​រោ​គ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​កា​ត់​ប​ន្ថយ​រ​ល​ក​សំ​លេ​ង ​ផ​ង​ដែ​រ​។​ ប៉ុ​ន្តែ​ឪ​ពុ​កម្តា​យ​គ្រ​ប់​រូ​ប​ត្រូវ​ដឹ​ង​ថា​ ​កុមា​រ​មា​ន​ក្រ​ដា​សត្រ​ចៀ​ក​ទ​ន់ខ្សោ​យ​ណា​ស់​ ​សូ​ម្បីតែ​ប្រើ​សំ​ឡី​ត្បា​ល់ត្រ​ចៀ​ក​ ​ធ្ង​ន់​ដៃប​ន្តិ​ច​អា​ច​មា​ន​បញ្ហា​ដា​ច់​រ​ហែ​ក​។ ​កា​រ​ដា​ច់​រហែ​ក​ក្រ​ដា​ស​ត្រចៀ​ក​នេះហើ​យ​ ​ដែ​លធ្វើ​ឲ្យ​កុ​មា​រ​ស្តា​ប់​លែ​ងលឺ​មួ​យ​ជី​វិ​ត​។ ​មិ​ន​តែ​ប៉ុ​ណ្ណោះ​ ​ការ​ខ្វា​រ​អា​ច​ម៍​ត្រចៀ​ក​ ​អា​ច​បង្ក​ឲ្យ​ឆ្ល​ង​មេរោ​គ​បាក់តេរី ឬមេរោគផ្សេងៗ ទៀតផង។

យកល្អ ដើម្បីសុវត្ថិភាព ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថា កូនៗមានអាចម៍ត្រចៀកច្រើនពិបាកក្នុងការយកចេញ គួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យរកវិធីដោះស្រាយ ឬទទួលដំបូលន្មានល្អៗ៕