ឈឺ​តម្រ​ង​នោ​ម​រ៉ាំ​រ៉ៃ​មិ​ន​ព្រម​ព្យា​បា​ល​ ​ស្ត្រី​អា​ចប្រ​ឈ​ម​នឹ​ង​ប​ញ្ហា​ប្រ​ចាំ​ជី​វិ​ត​៥​យ៉ា​ង​

​ត​ម្រ​ងនោ​ម​ ​គឺ​ជា​ផ្នែ​កមួ​យ​ដ៏​សំ​ខា​ន់​នៅក្នុ​ង​រា​ងកា​​យ ​ព្រោះ​វា​ជា​អ្ន​ក​ច្រោះ​យ​ក​ជា​តិ​ពុ​ល​ ​និ​ង​ប​ញ្ចេ​ញ​កា​កសំ​ណ​ល់​ចេ​ញ​ពី​រា​ង​កា​យ​ ​តា​ម​រ​យៈ​ទឹ​ក​នោម​។​ ​ក៏​ប៉ុ​ន្តែ​ ​ប្រ​សិ​ន​បើ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​ជួ​ប​ប​ញ្ហា​ ​សុខ​ភា​ព​រ​ប​ស់​អ្ន​ក​ក៏​ចុះ​ទ្រុ​ឌ​ទ្រោ​ម​តា​ម​នោះ​ដែ​រ​។​ ​ជា​ពិ​សេ​ស​ប្រ​សិ​ន​បើ​អ្ន​ក​ប​ណ្តោ​ល​ឲ្យ​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​ក្លាយ​​ជារ៉ាំ​រ៉ៃ​ ​អា​ច​ប្រ​ឈ​ម​នឹ​ង​ផ​ល​វិ​បា​ល​ធ្ង​ន់​ធ្ង​រ​ជាច្រើ​ន​ទៀ​ត​។​

​១​.​ភា​ព​មិ​ន​ប្រ​ក្រ​តីនៃ​កា​រ​ម​ក​រ​ដូ​វ​
​ស្ត្រី​ដែ​ល​ទ​ទួ​ល​រ​ង​នូ​វ​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​​រ៉ាំ​រ៉ៃ ​អា​ច​ប្រ​ឈ​ម​នឹ​ង​កា​រ​ម​ករ​ដូ​វ​មិ​ន​ប្រ​ក្រ​តី​ ​រួ​ម​មា​ន​ ​កា​រ​ហូ​រ​ឈា​ម​ច្រើ​ន​ហួ​ស​ក​ម្រិ​ត​ ​និ​ង​កា​រ​ឆា​ប់​រាំ​ង​រ​​ដូ​វ។​ ​មិ​ន​តែ​ប៉ុ​ណ្ណោះ​ ​កា​រ​ប​ណ្តែ​ត​ប​​​ណ្តោយ​​​ឲ្យ​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​មា​ន​ស​ភា​ព​រ៉ាំ​រ៉ៃ​ ​អា​ច​ជា​​​ឧ​ប​សគ្គ​ក្នុ​ង​កា​រ​ព្យា​បា​ល​កា​ន់​តែ​ខ្លាំ​ង​។

​២​.​ភា​ព​គ្មា​ន​កូ​ន​
​ស្ត្រី​ដែ​ល​កើ​ត​ជំ​ងឺ​តម្រ​ង​នោ​ម​រ៉ាំ​រ៉ៃ​ ​អា​ច​មា​ន​ឱ​កា​ស​តិ​ច​តួ​ច​ក្នុ​ង​កា​រ​មា​ន​ផ្ទៃ​ពោះ​ ​ដោ​យ​សា​រ​តែ​មុ​ខ​ងា​រ​នៃ​ត​ម្រ​ង​នោ​មចុះ​ខ្សោ​យ​ដ​ល់​ ​២​០​ភា​គ​រ​យ​។​ ​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ងនោ​ម​ ​អា​ច​ប៉ះ​ពា​ល់​ដ​ល់​អ័​រ​ម៉ូ​ន​ស្ត្រី​ ​ដែ​ល​រំ​ខា​ន​ដ​ល់​កា​រ​ប​ញ្ចេ​ញ​ព​ង​អូ​វុ​ល​ និ​ង​ប​ង្កើ​ន​ហា​និ​ភ័​យ​នៃ​កា​រ​រលូ​ត​កូ​ន​។​ ​ប្រ​សិ​ន​បើ​ស្ត្រី​មា​ន​ផ្ទៃ​ពោះ​ ​ខ​ណៈ​ដែ​ល​ទ​ទួ​ល​រ​ង​នូ​វ​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​រ៉ាំ​រ៉ៃ​ ​នឹ​ង​ប​ន្ថែ​ម​ប​ន្ទុ​ក​ទៅ​លើ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​ ​កា​ន់​តែ​ធ្ង​ន់​ ​ហើ​យ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​អា​ច​ខូច​មុ​ខ​ងា​រ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​តែ​ម្តង​។​ ​ក្នុ​ង​ក​រ​ណី​បែ​ប​នេះ​ ​កា​រ​លាង​ឈា​ម​ ​ឬ​ប្តូ​រ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​ ​គឺ​ជា​ជម្រើ​ស​ព្យា​បា​ល​តែ​មួ​យ​គ​ត់​។​

​​​៣​​​.​ជំ​​​ងឺ​​​ឆ្អឹ​​ង​​​
​កា​រ​កើ​ត​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​រ៉ាំ​រ៉ៃ​ ​​អាច​ប​ន្ថែ​ម​ប​ន្ទុ​ក​ខ្លាំ​ង​ទៅ​លើឆ្អឹ​ង​ ​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​រំ​ខា​ន​ដ​ល់​តុ​ល្យ​ភាព​នៃ​ជា​តិ​កា​ល់​ស្យូ​ម​ ​និ​ង​អ័​រ​ម៉ូ​ន​រ​ប​ស់​ស្ត្រី​។​ ​ជំ​ងឺ​ពុ​ក​ឆ្អឹ​ង​ ​គឺ​ជា​ប​ញ្ហា​ប្រ​ឈ​ម​មួ​យ​ក្នុ​ង​ចំ​ណោ​ម​ប​ញ្ហា​ ​ជា​ច្រើ​ន​ដែល​ស្ត្រី​ ​តែ​ង​ជួ​ប​ប្រ​ទះ​។​ ​ប​ញ្ហា​ដ​ង់​ស៊ី​តេ​ឆ្អឹ​ង​ខ្សោ​យ​បែ​ប​នេះ​ ​អា​ច​ត្រូ​វ​បា​ន​ដោះ​ស្រា​យ​ដោ​យ​កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ថ្នាំ​គ្រា​ប់​កា​ល់​ស្យូ​ម​ ​និ​ង​វីតា​មី​ន​ ​D​។​

​៤​.​ជំ​ងឺ​លើ​ស​ឈា​ម​ ​និ​ង​ទឹ​កនោ​ម​ផ្អែ​ម​
​ស​ម្ពា​ធ​ឈា​ម​ឡើ​ង​ខ្ព​ស់​ ​និ​ង​ជំ​ងឺ​ទឹ​ក​នោម​ផ្អែ​ម​ ​គឺ​ជា​មូ​ល​ហេ​តុ​ច​ម្ប​ង​ ​ដែ​ល​ប​ណ្តោ​លម​ក​ពី​ជំ​ងឺ​ត​ម្រ​ង​នោ​ម​រ៉ាំ​រ៉ៃ​។ ​ជំ​ងឺ​នេះ​ ​អា​ច​ប​ង្កើ​នឱ​​​កា​​​ស​នៃប​ញ្ហា​ខ្សោ​យ​បេះ​ដូ​ង​ ​និ​ង​កា​រ​ហូ​រ​ឈា​មក្នុ​ង​ខួ​រ​ក្បា​ល​។​ ​ជំ​ងឺ​ទឹ​ក​នោ​ម​ផ្អែ​ម ​អា​ច​នាំ​ឲ្យ​មា​​នកា​រ​ឆ្ល​ង​មេ​រោ​គ​ ​ចំ​ពោះ​អ្ន​ក​ជំ​ងឺ​ដែ​ល​លា​ង​ឈា​ម​ ​ហើយ​ក៏​ប​ង្កើ​ន​ក​ម្រិ​ត​នៃ​ជា​តិ​ស្ក​រ​ក្នុ​ង​ស​ម្ពា​ធ​ឈា​ម​ទា​ប​ផ​ង​ដែ​រ​៕​​